Fasering aanleg glasvezelnetwerken

De aanleg van een glasvezelnetwerk kan als volgt worden gefaseerd:

  1. initiatiefase
  2. mandaatfase
  3. planfase
  4. aanleg- / realisatiefase
  5. nazorg, beheer en exploitatiefase

De relevantie van een fasering wordt vooral duidelijk bij het aangaan van financiële en juridische verplichtingen. Bij het voltooien van elke fase wordt besluitvorming gevraagd voor het starten van de volgende fase, met de verplichtingen die daarbij horen. Financiële en juridische risico’s kunnen op deze manier worden gemanaged door de Gemeente.

Fase 1: initiatiefase, behoeftebepaling, verbeterpotentieel (initiële business cases)

De focus van gebruikers van het glasvezelnetwerk is gericht op het praktische nut of de concrete verbetering die zij met het gebruik van het glasvezelnetwerk kunnen realiseren. Voor een succesvol project dient duidelijk te zijn in welke behoefte het glasvezelnetwerk gaat voorzien dan wel welke verbetering(en) worden beoogd, zowel voor de gemeente als haar inwoners, maar ook voor de maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Fase 2: mandaatfase, concept, draagvlak, vraagbundeling

Het conceptplan dient om het draagvlak voor de aanleg te toetsen. Meestal vindt een eerste toetsing van de (haalbaarheid van) de initiële business cases plaats in de vorm van een bevraging van de beoogde gebruikers. In glasvezelprojecten wordt dit vaak vraagbundeling genoemd.

Fase 3: planfase, projectplan, financiering, contracten, aanbesteding

Doelstellingen, budget, tijdslijn en betrokkenen worden benoemd. Dit betekent ook dat verplichtingen worden vastgelegd in de vorm van contracten en dat de bijbehorende financiering definitief is, op basis waarvan de verplichtingen kunnen worden aangegaan.

Fase 4: aanleg-/realisatiefase

De uitvoering van het plan start en het netwerk wordt aangelegd. In het geval van een groot project is het waarschijnlijk dat de aanleg op haar beurt wordt gefaseerd in deelprojecten, bijvoorbeeld per woonkern of dorp. Het is gebruikelijk en financieel wenselijk om te starten met de gebieden waar in een relatief korte tijd veel aansluitingen kunnen worden gerealiseerd. Daarmee wordt het terugverdienen van de investeringen zo snel mogelijk geactiveerd.

Fase 5: nazorg, beheer en exploitatiefase

Vanaf het moment dat delen van het netwerk in gebruik worden genomen, start de nazorg, het beheer en de exploitatie. Dat betekent dat de niveaus van dienstverlening duidelijk moeten zijn en in betreffende overeenkomsten moeten zijn vastgelegd. Als een storing optreedt, moet op de juiste wijze worden gereageerd en vragen van inwoners / gebruikers moeten worden beantwoord. Wat betreft de exploitatie moet vanaf dit moment uiteraard ook worden betaald voor de gebruikte glasvezeldiensten.Top