Proces van aanleg

Eenvoudig gezegd: als een analyse is gemaakt van de plaatselijke economische en maatschappelijke factoren, kan het gewenste type netwerk worden bepaald. Voordat tot een grote verandering wordt besloten, dient natuurlijk eerst te worden bepaald wat al beschikbaar is. In het proces (de projectfase en daarna) dat een gemeente doorloopt, is in de Handreiking Breedband (zie downloads) een viertal stappen gedefinieerd, namelijk:

 1. spreken met marktpartijen en onafhankelijke kennisinstituten
  Als uw gemeente goede contacten heeft met de maatschappelijke organisaties in uw gemeente dan is dat een groot pluspunt. Maar ook als het contact minder of niet is, is het vooraf bespreken van de huidige en toekomstige behoeften stap 1. Vooral bij bijv. zorginstellingen, scholen, buurtverenigingen etc. kunnen ontwikkelingen spelen die een besluit in de aanpak van glasvezel sterk beïnvloeden.
  Ook als er al glasvezel in uw gemeente ligt, is het zaak om te spreken met commerciële marktpartijen en onafhankelijke kennisbedrijven. De eerste groep zal een beeld kunnen schetsen van de (on)mogelijkheden in uw gemeente en wat er al aanwezig is. De kans is aanwezig dat het u duizelt van informatie nadat u met deze partijen gesproken hebt, zeker als de materie nieuw voor u is. Vandaar het belang om naar onafhankelijke adviezen te luisteren of de gegeven informatie te laten checken door onderzoeken of kennisinstituten.
 2. peilen ICT behoefte in uw gemeente
  Bij de maatschappelijke instellingen, maar ook binnen het gemeentelijk apparaat is behoefte aan ICT. Bijv. het linken van de milieustraat aan het gemeentehuis kan voordelen opleveren.
 3. doorlichten beleid van uw gemeente
  Voor het aanhaken en stroomlijnen van breedbandactiviteiten bij andere activiteiten zoals al geplande graafactiviteiten of lopende vergunningsprocedures. Er is niets zo ergerlijk voor burgers en bedrijfsleven als bijv. graafwerkzaamheden niet gecoördineerd plaatsvinden.
 4. aansluiten op werkprogramma Digitale Steden Agenda
  Digitale Steden Agenda is een onderdeel gestart door Stedenlink, Platform 31 (NICIS), G32 en G4.
  DSA brengt mensen bij elkaar en zet het samenspel in gang om te komen tot antwoorden op de complexe uitdagingen van onze huidige samenleving. Zij biedt een open podium voor haar spelers om ideeën te laten ontstaan en uit te werken tot concrete oplossingen. Oplossingen die veelal digitaal zijn en van en voor iedereen te gebruiken zijn. Zo werken ze aan De Zorgende Stad, De Groene Stad, De Veilige Stad, De Bedrijvige Stad, De Lerende Stad, Onze Stad en De Regelluwe Stad. Aangevuld met het thema ‘Open Netwerken’. Zie ook www.digitalestedenagenda.nl.


Top