Links interessante websites

DSA, en Handreiking 'Goed op weg met breedband' opgesteld door de Rijksoverheid.

Stedenlink

eSocietyPlatform

Slimmer Leven 2020
De Coöperatie Slimmer Leven 2020 wil door (internationale) samenwerking de invoering van innovatieve technologie stimuleren, waardoor mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en zo goed en zo lang mogelijk aan de maatschappij kunnen deelnemen.

ACM (Autoriteit Consument en Markt) – OPTA, Agentschap en NMA.

Links per provincie:
Noord-Brabant: Breedbandfonds Brabant / BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) 
Gelderland: digitale bereikbaarheid huishoudens, bedrijventerreinen, etc.
Noord-Holland: subsidie hoogwaardige communicatienetwerkenTop