Mogelijke uitwerking voor bedrijventerrein

In Nederland is naar schatting ongeveer 10% van de 4.000 bedrijventerreinen voorzien van een breedbandvoorziening (bron: Handreiking Breedband voor gemeenten en provicies). Dit betekent dat slechts een klein percentage van de bedrijven de mogelijkheid heeft om de breedbandverbinding actief te gebruiken. Daarbij is in 90% van de gevallen slechts één aanbieder van diensten op het netwerk actief. En dat terwijl een snelle breedbandverbinding tot de top 5 van vestigingscriteria behoort. Grote bedrijven hebben vaak zelf de kennis en de middelen in huis om een verbinding aan te leggen. Voor middelgrote en kleine bedrijven is dit veel moeilijker, terwijl hun behoefte aan een goede verbinding duidelijk groter kan zijn dan wat er via koper kan worden aangeboden. Een duidelijke kans voor verbetering.

Vanuit een actieve rol kan de gemeente de gewenste bestuurlijke invloed houden op een belangrijke voorziening, die in een aantal gevallen kan worden aangemerkt als een voorziening van algemeen belang (zie ook 'Ruimte / financiering'). Voorafgaand aan een project van aanleg is de doelstelling en de daarbij passende rol van de gemeente van belang bepaald. Wellicht moet hierover beleid worden geformuleerd, of is er al iets vastgelegd (bijvoorbeeld in een structuurvisie of masterplan). Er moet ook worden nagedacht over praktische zaken, zoals benodigde expertise, samenwerking en de vorm waarin met partners en leveranciers, projectleiding, aanbesteding, contacten met (potentiële) gebruikers, communicatie, verzekeringen, regelgeving van bijvoorbeeld de Autoriteit Consument en Markt (ACM voorheen o.a. OPTA) en nog veel meer.

Als een gemeente denkt aan glasvezel dan kan zij ervoor kiezen om bij aanleg van een nieuw bedrijventerrein de kosten mee te nemen in de grondprijs. Op bestaande terreinen kunnen kosten voor de aansluiting worden doorbelast aan de gebruikers. Daarbij gaat de ‘free-rider’ problematiek een rol spelen. Gemeenten kunnen er ook voor kiezen om de aanleg over te laten aan de marktpartijen (zie ook 'Bestuur en organisatie / Aanlegscenario's'). Marktpartijen maken eigen overwegingen en hanteren een eigen (prijs)beleid. Voor veel bedrijventerreinen komt dit erop neer dat geen breedband wordt aangelegd, omdat dit door de marktpartij als niet rendabel wordt beschouwd. Of dat vooral het MKB zich geen aansluiting kan veroorloven, aangezien de aansluit- en gebruikskosten dermate hoog zijn dat het voor hen niet interessant is. En het gemis van glasvezel maakt het voor dit type bedrijven minder interessant om zich te vestigen op een bedrijventerrein.

De gemeente kan deze voorziening gemakkelijker zien als een lange termijn investering met mogelijke kostenverlaging op termijn. Het netwerk is immers ‘toekomstvast’ en biedt veel mogelijkheden voor ontwikkeling en groei. Daarnaast wordt in een open (neutraal) netwerk de concurrentie bevorderd en scherpe tarieven voor gebruikers geborgd. Voor bedrijven zijn kostenbesparing mogelijk op bijvoorbeeld telefonie of ICT (bijvoorbeeld Shared Service Centers, ‘cloud’ ontwikkelingen). Een open netwerk betekent immers concurrentie tussen de aanbieders wat het aanbod ten goede komt. Voor uw gemeente kan het goedkoper zijn om gemeentelocaties te verbinden via glasvezel dan met andere technieken, bijvoorbeeld met de gemeentewerf of met een stadskantoor. En tot slot noemen we als voordeel mogelijk lagere onderhoud- en beheerkosten voor de riolering.

Daarna volgt de keuze tussen de aan te bieden capaciteit (beschikbare bandbreedte waarover de data worden binnengehaald of verzonden) en de afspraken over beschikbaarheid, kwaliteit, responstijden en de daaraan verbonden kosten. In Service Level Agreements (SLA’s) met de leveranciers wordt dit vastgelegd. Daar wordt ook bij beschreven hoe te handelen in geval van een storing.

Het vereiste serviceniveau is voor ieder bedrijf verschillend. Het ene bedrijf maakt nu eenmaal meer gebruik van datatransport dan het andere en voor het ene bedrijf is die data nu eenmaal meer bedrijfskritisch dan voor het andere bedrijf. Voor bedrijven is een continue kwaliteit van de geboden oplossing doorgaans van groot belang. Deze continuïteit kan nog beter worden geborgd als gebruik wordt gemaakt van redundantie. Dit betekent dat er een alternatieve route (langs een ander tracé) wordt ingeschakeld bij storingen, zodat de dienst voor de gebruiker zonder uitval operationeel kan blijven. Er kunnen op deze manier verbindingen worden gerealiseerd die 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen worden gegarandeerd met een beschikbaarheid van 99,999%. Bij consumentenaansluitingen speelt deze problematiek niet of wordt (door marktpartijen) als ‘te duur’ gezien, waardoor ze meestal niet eens wordt aangeboden.

De kosten voor het gebruik van het glasvezelnetwerk liggen in veel gevallen hoger dan in de huidige kosten van gebruik van het kopernetwerk. Bij de meeste bedrijventerreinen wordt een variabel tarief gehanteerd voor de beschikbare capaciteit / bandbreedte (mogelijkheden tussen de 30 en 1000 Mbps). Tarieven variëren verder sterk, afhankelijk van het model, de aanbieder, de lokale (bijvoorbeeld geografische) omstandigheden en de geboden SLA. Gemiddeld komen tarieven tussen 120 en 800 euro per maand op dit moment in de markt voor. Dit betreft de kosten voor laag 1 (het passieve deel, ‘vastrecht’) en laag 2 (het actieve deel, ‘belichting’). Voor de gebruiker komen de kosten voor de diensten daar nog bij. De vraag naar diensten als snel internet, VOIP etc. en de voordelen en mogelijke kostenbesparingen bepalen uiteindelijk of een bedrijf wel of geen interesse heeft om een glasvezelaansluiting te gaan gebruiken.

Het totale kostenplaatje per maand voor een gebruiker met een actieve aansluiting van 100 Mbps waarop 10 Mbps internet en IP-telefonie kan er dan bijvoorbeeld als volgt uit zien:

gebruik 100 Mbps aansluiting met servicereactietijd next business day € 290
internet 20 Mbps Basic € 59
VoIP SIP4 € 8
internet 2 Mbps Max t.b.v. VoIP € 29+
Totaal 386,- per maand


Top