Onderwerpen in Veiligheid

Veiligheid

Een veilige omgeving om in te werken en te leven. Helaas is dit niet meer voor iedereen vanzelfsprekend. De uitdagingen liggen op meerdere gebieden, bijvoorbeeld bij evenementen, winkelcentra, bedrijventerreinen, verkeersknooppunten en wandelparken. Slimme camerabewaking kan hier een effectief en efficiënt instrument voor zijn. Dergelijke camera’s vragen meer bandbreedte die met glasvezel kan worden ingevuld, nu en in de toekomst.

Sociale veiligheid wordt bevorderd door middel van goede communicatie en contact van buurtbewoners met elkaar en met gemeentelijke instellingen en instanties (zoals de politie). Dit kan worden ondersteund door een particuliere beveiligingsdienst of alarmcentrale. De politie onderneemt actie na een melding als een verificatie heeft plaatsgevonden. Camerabeelden kunnen worden ingezet om snel hulp te bieden; hierbij kan een combinatie worden gemaakt van private en publieke camerabeelden. Met de camera’s kunnen kentekens automatisch worden gescand en wordt een automatische melding gecreëerd bij een verdacht kenteken. Er gaat bovendien een afwerende werking uit van de aanwezigheid van hoogwaardige beveiligingsvoorzieningen.

Alleen camerabeeld is meestal niet voldoende effectief. Het is immers niet mogelijk, en heel kostbaar, om alle beelden continu in de gaten te houden. Hierin kan software een rol spelen. Het is mogelijk om een alarm te programmeren op basis van een voorwaarde die wordt vertaald in de software. Bijvoorbeeld het aangeven van een tijdvenster van middernacht tot de vroege ochtend. Op dit tijdstip kan gedetecteerde beweging in een wijk, winkelcentrum of op een bedrijventerrein aangemerkt worden als ‘mogelijk verdacht’. De slimme software genereert een alarm voor de gebruiker, waarna de bewaker, ondernemer of politie het geval kunnen controleren (en optreden als er echt iets aan de hand is). Dergelijke systemen kunnen ook preventief ingezet worden. Zo is bijvoorbeeld het automatisch aanschakelen van de verlichting mogelijk. Ook zijn er mogelijkheden om op afstand een waarschuwing te geven middels een digitale beeld- of geluidverbinding. Verdachte patronen kunnen worden herkend, waarna preventieve inzet van een surveillance of politie een escalatie of het plegen van een misdrijf kunnen voorkomen. De informatie kan worden gedeeld met verkeercentrales, bijvoorbeeld om aangesloten Verkeer Regel Installaties (VRI’s) te bedienen om hulpdiensten voorrang te geven of gebieden versneld te evacueren. Ook bij de veiligheidsregio’s zijn alternatieve scenario’s mogelijk op basis van snel beschikbare en rijke ‘real time’ informatie.

In het kader van de beveiliging van een specifiek object of gebied kan een beknopte risicoanalyse worden gemaakt. Hierbij worden mogelijke risico’s of illegale activiteiten benoemd, denk aan illegaal parkeren, drugs dealen, prostitutie, vandalisme, inbraak, brandstichting, afvaldumping, illegaal crossen en straatracen. In overleg wordt ook een inschatting gemaakt van de kans op het optreden van deze activiteit. Met het benoemen van het effect wordt aangeduid wat de impact is, ofwel hoe ‘erg’ de gevolgen zouden zijn. Het risico wordt vervolgens berekend uit de combinatie van beide aspecten: kans maal effect. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de expertise van de lokale politie en de inbreng van ondernemers en burgers die in of nabij het risicogebied zijn gevestigd. Op die manier wordt gezorgd voor een doelgerichte en duurzaam beveiligingsconcept waarbij alle relevante partijen betrokken zijn. De resultaten van deze risicoanalyse vormen een functioneel uitgangspunt voor het te realiseren cameratoezicht.

Aangezien het gaat om vaak hoogwaardige beeldcommunicatie met hoge eisen aan betrouwbaarheid, is een breedbandaansluiting voor dergelijke systemen meestal noodzakelijk.Top