Wonen

De beschikbaarheid van glasvezel kan een positieve invloed hebben op de doelstellingen van de gemeente. Enerzijds is een kostenbesparing mogelijk door bijvoorbeeld het digitale loket / de digitale overheid of bezuinigingen op operationele kosten zoals de connectie van telefonie tussen dependances van een gemeente. Anderzijds, aangezien een goede breedbandvoorziening een vestigingscriterium is zorgt het behoud of de groei van het aantal inwoners voor behoud de doeluitkeringen vanuit rijksoverheid. Direct gevolg van dit laatste is weer het borgen van onder meer de inkomsten OZB.

Het aantal inwoners en hun demografische opbouw, het soort bedrijvigheid, het aantal (zorg)instellingen, maatschappelijke organisaties en hun belang voor de gemeente. Allemaal variabelen waarmee een gemeente rekening houdt bij de beleidsbepaling rondom onder meer breedband / glasvezel. En ook hier geldt dat glasvezel zorgt voor opwaardering van de gehele gemeente, denk bijvoorbeeld maar aan de positieve invloed op behoud van inwoneraantal en werkgelegenheid. Een gemeente is erbij gebaat als het besteedbaar inkomen van de inwoners ook zoveel mogelijk in de gemeente wordt besteed. En inwoners hebben baat bij goede en goedkope diensten zoals internet en tv en maatschappelijke diensten zoals zorg en onderwijs. Voor de politiek is dit vaak een wenselijk item. Glasvezel vergt weliswaar een hoge lange termijn investering, maar is toekomstvast en kan op termijn een kostenverlaging voor vele diensten mogelijk maken.

De aanleg van een glasvezelnetwerk heeft allerlei positieve gevolgen. Het glasvezelnetwerk is vooral een ‘enabler’ want het maakt allerlei verbeteringen en vernieuwingen mogelijk. Bijvoorbeeld de sociale veiligheid wordt bevorderd door middel van goede communicatie en contact van buurtbewoners met elkaar en met gemeentelijke instellingen en instanties (zoals de politie). Dit kan worden ondersteund door een particuliere beveiligingsdienst of alarmcentrale. De politie onderneemt actie na een melding als een verificatie heeft plaatsgevonden. Camerabeelden kunnen worden ingezet om snel hulp te bieden; hierbij kan een combinatie worden gemaakt van private en publieke camerabeelden. Met de camera’s kunnen kentekens automatisch worden gescand en wordt een automatische melding gecreëerd bij een verdacht kenteken. Er gaat bovendien een afwerende werking uit van de aanwezigheid van hoogwaardige beveiligingsvoorzieningen.

De beschikbaarheid van glasvezel kan dus de leefbaarheid van een dorp, stad, wijk of straat verhogen. Met de leefbaarheid wordt in dit kader gedoeld op de relatie van mensen met hun omgeving (de sociale cohesie). In de regio Eindhoven is hier onderzoek naar gedaan; de relatie van mensen met hun omgeving verbetert als gemakkelijk contact mogelijk is.

Daarvoor zijn nog niet zo veel commerciële toepassingen op de markt, maar bijvoorbeeld het gebruik van sociale media zou gezien kunnen worden als een bijdrage hieraan. Interactieve TV en onbeperkt kosteloos bellen, het spelen van spellen waarbij andere spelers uit de buurt in beeld komen, het gemakkelijk delen van foto’s etc. zorgt voor laagdrempelige communicatie tussen mensen en hun omgeving.

Hierbij hoort uiteraard ook de communicatie met de gemeente. Vele gemeenten bieden al een uitgebreid aanbod van digitale diensten via hun website aan. Dit kan worden uitgebouwd rekening houdend met de nieuwe mogelijkheden voor bijvoorbeeld beeldcommunicatie.
Top