Onderwijs

Eén van de politieke issues van dit moment is het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Dit vergt van deze sector de nodige creativiteit aangezien het budget van de onderwijsinstellingen de laatste jaren en in nabije toekomst alleen maar afneemt. Daarnaast is ook nog sprake van een verzwaring van het ‘dienstenpakket’, zoals rugzakkinderen die naar de reguliere basisschool gaan terwijl ze voorheen naar speciaal onderwijs gingen, (wegwerken van) leerachterstanden, voorkomen van vroegtijdige schoolverlaters en de veiligheid op school. Voor scholen in kleinere gemeenschappen wordt het bestaansrecht zelfs bedreigd. Deze problematiek speelt van de basisschool tot aan het wetenschappelijk onderwijs.

De mogelijkheden van breedbandcommunicatie voor onderwijs zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Zo is het voor kleinere scholen in minder dicht bevolkte gebieden mogelijk om virtuele klassen te creëren, waardoor leerkrachten en leerlingen verdeeld over meerdere scholen samen lessen volgen alsof ze bij elkaar in hetzelfde lokaal zijn. Steeds meer onderwijsmiddelen worden aangeboden onafhankelijk van plaats of tijd. Er zijn schoolsystemen beschikbaar die volledig op afstand draaien (in een professioneel datacenter). Bovendien wordt het onderwijs steeds meer gericht op het gebruik van meerdere soorten media, ook met het gebruik van steeds meer WiFi op (mobiele) apparaten, laptops en tablets voor school en privé binnen de schoolomgeving. Daardoor neemt de behoefte aan bandbreedte explosief toe. De studenten en leerkrachten mogen uiteraard geen vertraging of wachttijd ondervinden bij het gebruiken van digitaal materiaal. Tegelijkertijd is er een noodzaak tot kostenbesparing.

De beschikbaarheid van glasvezel maakt het mogelijk om hoge kwaliteit en garanties te bieden en hard- en software met elkaar te delen. Daardoor kunnen de kosten per gebruiker meestal omlaag. Het beheer wordt over gelaten aan specialisten, datacenters zijn goed beveiligd en er wordt bespaard op energiegebruik en toekomstige kosten voor uitbreiding van communicatie.

Er zijn projecten en programma’s die speciaal op breedband voor het onderwijs gericht zijn, zoals Schoolnet Brabant. Er is ook een landelijk programma voor de beschikbaarheid van glasvezel, WiFi en digitale leeromgevingen waarbij financiering en begeleidingsmogelijkheden ter beschikking staan.Top