Onderwerpen in Dienstverlening

Dienstverlening: Smart connected City of Community

Uw gemeente heeft baat bij goede en goedkope digitale diensten voor haar inwoners, bedrijven en (eigen) instellingen. Het is politiek wenselijk om een dienstverlenende gemeente naar alle inwoners te zijn. Kent een gemeente een gevarieerd aanbod van diensten op het gebied van zorg en onderwijs dan is dit zeker van positieve invloed op de vestigingskeuze. De instellingen die dit aanbod verzorgen zijn afhankelijk van de flexibiliteit en medewerking van een gemeente. En door behoud of misschien zelfs groei van het aantal inwoners borgt een gemeente haar doeluitkeringen vanuit de rijksoverheid, worden de inkomsten OZB veilig gesteld, is het wellicht mogelijk de kosten voor het onderhoud van de riolering te verlagen. En kan budget worden vrijgemaakt voor camerabewaking van probleemgebieden, wat weer leidt tot minder schade en dus een groter gevoel van veiligheid tegen lagere kosten.

Breedband en daarmee glasvezel is een onderdeel van de bredere beleidsagenda: verbeteren vestigingsklimaat, verbeteren leefbaarheid, stimuleren innovatie, bevorderen sociale cohesie. Belangrijke vraag: blijven de huidige infrastructuren voldoende bandbreedte leveren om aan de vraag te kunnen voldoen? (zie het TNO-rapport Vraag en aanbod Next-Generation Infrastructures 2010 -2020 “Op basis van diverse gerenommeerde bronnen schatten wij dat de bandbreedte tussen nu en 2020 op vaste aansluitingen in Nederland exponentieel zal groeien met circa 30% tot 40% per jaar. Dit is een conservatieve inschatting.”)

Wat we zien:

Investeringen van de grote kabelexploitanten in glasvezel liggen niet voor de hand. Voor hen is het maximaal uitnutten van de bestaande infrastructuur veel meer rendabel. Kleine zelfstandige kabelexploitanten, die nog niet opgekocht zijn, beschikken vaak over een hoge cashflow en laten ambitie zien om in glas te investeren. Veel gemeenten zien wel het nut in van verglazing maar zijn terughoudend voor een echte participatie (immers: wat is de rol van de overheid? welke financieringsmogelijkheden zijn er, ondanks de geldende beperkingen? wat is de impact op de gemeentelijke organisatie? wat zijn de juridische kaders?). Elektriciteitsbedrijven gaan steeds duurzamer produceren en leveren. Om dat mogelijk te maken hebben zij behoefte aan een stabiel (in techniek en in de tijd) netwerk voor hun slimme meters /smart grids. Grootschalige verglazing op basis van een echt open netwerkmodel kan alleen op gang gebracht worden op basis van een samenwerking met de overheid (gemeenten en provincie met garantie stellingen), de woning eigenaren, de nutsbedrijven en de industrie.

Een glasvezelaansluiting biedt vele mogelijkheden. Denk aan internet, telefonie, digitale televisie met HD en 3D, integrale beveiligingsconcepten met slimme camera’s en software (zie ook Veiligheid), online back-up, verbinden van bedrijfsvestigingen, telewerken, werken in ‘de cloud’, pinnen via IP, etc. (zie ook Dienstverlening / voorbeelden)

De Europese Commissie denkt dat de economische groei gestimuleerd zal worden door de beschikbaarheid van uniforme breedbandvoorzieningen. Afspraken over zaken als netwerk neutraliteit kunnen beter op europees niveau worden voorgeschreven, zodat een gelijk speelveld ontstaat ook voor kleinere aanbieders van vernieuwende diensten. Zie ook: Telecompaper.Top